Jump to content

 

სურათი

მეღორეობა


2 გამოხმაურება

#1 eagle

eagle

    Advanced Member

  • მოდერატორი
  • 613 წერილები:

დაწერილია 07 April 2013 - 11:09 AM

9c53e8ccfa6d.jpg

მეცხოველეობის  დარგი, რომლის ამოცანაა ღორის  მოშენება ხორცის, ქონის, ტყავის, ჯაგრისა და სხვა პროდუქტების მისაღებად. მეღორეობას დიდი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს. მეღორეობაზე მოდის მეცხოველეობის საერთო პროდუქციის 20%-ზე მეტი და სოფლის მეურნეობის მთელი პროდუქციის 10% (1974). მაღალნაყოფიერება, მაკეობის ხანმოკლე პერიოდი, მალმწიფადობა საშუალებას იძლევა ერთი ნეზვიდან წელიწადში 5 ტ-მდე ხორცი მივიღოთ, გასუქებული 6-7 თვის ბურვაკის ცოცხალი მასა 90-100 კგ აღწევს. 100 კგ ცოცხალი მასის ნაკლავი საშუალოდ 52-60%-მდე ხორცს და 38%-მდე ქონს შეიცავს.
ღორის ხორცი და ქონი მაღალყუათიანი საკვები პროდუქტებია. ღორის ხორცი კარგად კონსერვდება, დამარილებული და შებოლილი ხანგრძლივად ინახება, ამზადებენ აგრეთვე ძეხვეულს, ლორს და სხვა პროდუქტებს. ღორის ტყავს იყენებენ ფეხსაცმლის, უნაგირისა და საგალანტერიო წარმოებაში, სისხლისაგან ამზადებენ ძეხვს, ძვლისაგან – ძვლის ფქვილს.ჩრდილოეთ ევროპაში, ყველა ღორები წარმოშობილია გარეული ტახებისგან და მოშინაურებულია დაახლოვებით 8  ან 9 ათასი წლის წინ.
გარეული მდედრებისა და ინტენსიურად გავრცელებული ღორების საცხოვრებელი პირობები არ შეიძლება დიდად განსხვავებული იყოს. გარეული მდედრები შესაძლებელია იპოვოთ მცხოვრებთა შორის მაგრამ ძირითადათ ტყის ახლო მდებარე ტერიტორიზე ან მდინარის ხეობებთან.
ინტენსიური ღორები იზრდებიან შიდა გარემოში, იატაკზე რომელიც გაკეთებული მკვრივი მასალისგან ან ბეტონისგან ან პერფორირებულ მეტალზე. ბევრ სისტემა არ არის უზრუნველყოფილი ჩალისფერი დასაწოლით რადგან ამან შესაძლებელია ხელი შეუშალოს შარდის შეგროვებასა და გავრცელებას.
 
ასევე რადიკალურად განსხვავებულია სოციალური ჯგუფები. გარეული მამრები ცხოვრობენ მცირე ოჯახურ დაჯგუფებებში, რომლებიც სედგება 2-4 მდედრი ღორისა და მათი გოჭებისგან. ისინი შეიძლება გავრცობილი იყვნენ რამოდენიმე ასეული კილომეტრის მანძილზე. მოზარდებს არ ისორებენ ძუძუდან 13-17 წლამდე. ინტენსიურ სიტემებში, გოჭები დედისგან განცალკევებით არიან 3-4 კვირის ასაკში. გოჭები სივიწროვეში იმყოფებიან სადგომებში და ამ პირობებში იმყოფებიან სანამ მზად არ იქნებიან დასაკლავად 24 კვირის შემდგომ.
 
მოშინარების წლების მიუხედავად, თანამედროვე ღორებს გაჩნიათ ჯერ კიდევ გააჩნიათ რიგი ქცევები, რომელიც შთამომავლობითაა გადმოცემული მათი წინაპრებისგან. ინტენსიურ სისტემებში კეთილდღეობის მრავალი პრობლემა წარმოიშობა ფაქტისგან, რომელსაც არ შეუძლია შეასრულოს მრავალი ამ ქცევათაგანი, რაგდანაც არსებობს გარკვეული შეზღუდვები გარემოსგან. ღორებს ძირითადათ არ გააჩნიათ დასაწოლი ადგილი ან ორგანული სიმდიდრის სხვა ფორმა. ეს ზრდის დისკომფორტს და დაზიანების პრობლემებს. შესაფერისი საფუძვლის ნაკლებობა, როგორიცაა ჩალა, მარცვლეული ან მიწის ხე, გულისხმობს, რომ ისინი უძლურნი არიან გაუმკლავდნენ მათ საფურაჭე საქმიანობას, რისი დიდი მოტივაციაც გააჩნიათ.
ღორები ძალიან ჭკვიანი და მაღალ კომუნიკაბელური ცხოველები არიან. ისინი გონერი არსებები არიან; მათ შეუძლიათ გამოცადონ ტკივილი, შიში და საშიშროება და გონიერების ზოგიერთი გამოცდისას შესაძლებელია გაუტოლდნენ ძაღლებს. ღორებისადმი მიდგომა შეიცვალა. ეს შეიძლება წარმოშვა ძირითადათ საზოგადოების მიერ კეთილდღეობის საკითხების მეტად გაგებამ და ამან გამოიწვია კეთილდღეობის ახალი კანონების შექმნა ბევრ ქვეყანაში. შინაური ღორების შესწავლამ, რომლებიც ისევ ველურ გარემოში დაბრუნდნენ გვაჩვენა რომ მათი ქცევას ახლო შესაბამისობა გააჩნია ევროპულ გარეულ ტახებთან რომელთაგანაც ისინი წარმოიშვნენ. ასევე ინტენსიურ სასოფლო-სამეურნეო პირობებშიც კი მათი ქცევა ჯერ კიდევ შესამჩნევია. მაშასადამე ღორების ბუნებრივი ქცევის გაგება დაგვეხმარება ღორების კეთილდღეობის  რიგი პრობლემების დადგენასა და გამოსწორებაში.ღორებისთვის გავრცელების არელი ველურ გარემოში ყოველთვის მოიცავს წყალს, საკვებ არეალს, მოსასვენებელ არეალს და გაგრილების, გამშრალებისა და გასუფთავების ადგილებს. ღორები შესაძლებელია გავრცობილნი იყვნენ 100 ჰა-დან 2.500 ჰა-ის მანძილზე, საკვების მოპოვების შესაძლებლობიდან გამომდინარე. გარეული ღორი ძირითადათ არ განიხილება როგორც ტერიტორიული ცხოველი. სოციალური ქცევა ძალიან არის განვითარებული ღორებში. საათების განმავლობაში, ახალდაბადებული გოჭები იწყებენ სოციალური ურთიერთობის ფორმირებას  მსგავს ცხოველებთან და საბოლოოდ ყალიბდება მყარი იერარქია. მაშასადამე ჩხუბი შედარებით მცირდება გარდა იმ შემთხევვისა, როდესაც მსგავსი მოწიფების მამრები იწყებენ ერთმანეთტან ჩხუბს გამრავლების სეზონზე. აგრესია შესაძლებელია გამოვლენილი იყოს შემოდგომაზეც, როდესაც კვება კონცენტრირებული ხდება ტერიტორიებზე, მაგრამ ეს ძირითადათ რეგულირდება ქვე რანჟირებული ინდივიდების „დაქვემდებარებული“ ქცევით.
ადრეული სტრუქტურა გოჭებს შორის ხშირად გრძელდება მოზრდილ ასაკამდე, კერძოდ მდედრებს შორის. სარწმუნოა, რომ ღორებს შეუძლიათ 30-ზე მეტი სხვა ინდივიდის დამახსოვრება (მიისი და ივბანკი, 1973).
ძირითადი სოციალური ერთეული შედგება ერთი ან რამდენიმე მდედრისგან და თავისი გოჭებისგან სხვა თავისუფლად სრუქტურირებულ ინდივიდებთან ერთად. ეს სტრუქტურა რჩება მეტ-ნაკლებად სტაბილურ ერთეულად რუტინული სეზონის, კერძოდ კი ოქტომბრის დაწყებამდე, როდესაც მამრები უერთდებიან მდედრებს. ზრდასრული მამრები ძირითადათ განმარტოვებულები არიან, მაგრამ მარტოხელეთა ჯგუფებად შეიძლება ჩამოყალიბდნენ ზაფხულის ბოლოს. მდედრები ძითითადათ მშობიარობენ გაზაფხულზე, თუმცა ცნობილია, რომ მათ შეუძლიათ მშობიარობა მთელი წლის განმავლობაში. კარგი კვების პირობებში, მდედრებს შეუძლიათ იმშობიარონ ორჯერ წლის განმავლობაში. სოციალურ ჯგუფებში განმრავლება ხშირად სინქრონიზირდება. ფემძიმობა შინაურ ღორებში 115 დღეა. ერთი ან ორი დღით ადრე მშობიარობამდე ისინი თავისით განმარტოვდებიან ძირითადი ჯგუფისგან და მზარდად აგრესიული ხდებიან თავიანთი გოჭების მიმართ. კვლევა აჩვენებს, რომ მდედრების იზოლაციის ძებნა გოჭებისთვის იწვევს გადარჩენის შანსის გაზრდას (იენსენი, 1988). მდედრები ხარჯავენ მნიშვნელოვან დროს შესაფერისი აადგილის ოსაძებნად სადაც იგი შეძლებს დედობრივი სამყოფელის აგებას. ეს შედგება სიცარიელი  თხრილისგან, რომელიც ამოვსებულია ბალახებითა და ფოთლებით, ფართო ტოტებით, რომ დაიფაროს შიდა და გარე მხარეები. საშულო მოგების რაოდენობა შინაურ და გარეოლ ღორებში არის 5-6 გოჭი, იშვიათ შემთხვევაში 10-მდე. გოჭები იბადებიან დაახლოვებით 15 წუთის ინტერვალში. მდედრები დიდ დროს ატარებენ დაწოლილად თავის მხარეს და სხვა ძუძუმწოვრებისგან განსხვავებით არ ლოკავს თავის ნაშიერს ემბრიონალური გარსის მოსაშორებლად ან ეხმარება მათ ადგომაში. ახალდაბადებული გოჭები ძალიან აქტიურები არიან და შეუძლიათ ადგომა დაბადებიდან რამოდენიმე წუთში. ისინი ამოწმებენ 14 ძუძუდან ერთერთს, რომელითაც შემდეგ იკვებებიან ძუძუმწოვრობის პერიოდში. ახალდაბადებული გოჭები ასევე მიდიან დედის დინგთან და ქშინავენ. ეს შესაძლებელია მნიშვნელოვანი იყოს შემგდომი ამოცნობისთვის.
 
გოჭებში საერტოდ ზომაში დაბადება რანჯირებულია და პარატა ზომის გოჭი იბადება ბოლოს. ყველაზე დიდი, პირველად დაბადებული გოჭი თავისით ეკრობა ყველაზე პროდუქტიულ ცურს, რომელსაც ისინი ენერგიულად იცავენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაზე ძლიერი გოჭი ყველაზე მეტ საკვებს ღებულობს, მნიშვნელოვნად ზრდის საკუთარი გადარჩენის შანსს სუსტებისგან.განსხვავებით. ეს კი იმის გარანტია, რომ როდესაც საკვების სინაკლებეა, სხვა გოჭებს გადარჩენის მეტი შანსი უჩნდებათ.
გოჭები შემდგომში ანვითარებენ ალტერნატივების სიტემას ყოველ საათში კვებასა და ძილს შორის. დასაწყისში, დედები მეტ დროს ატარებენ თავის მხარეზე წოლით და ღრუტუნებენ მსუბუქად, რომ მოიზიდოს პატარები ძუძუს მოსაწოვებლად. რამოდენიმე დღის შემდეგ ახალდაბადებული გოჭები მეტად აქტიურობენ წოვაში მისვლითა, მიდიან დედა ღორთან და უმასირებენ ცურის თავებს. გოჭები სითბის ინარჩუნებენ დედა ღორის ცურთან მიტმასვნით, თავიანთი სიცოცხლის პირველ დღეების განმავლობაში, როდესაც დედა ღორები ძირითადათ არა აქტიურები არიან.ადგომამდე და დაწოლამდე დედა ღორი და გოჭები ცოორდინაციას უწევენ თავიანთ ქცევას, რომ არ მოხდეს გოჭებზე ზედ დაწოლა. ღორები ასრულებენ რიტუალურ სვლას თავის ბუნაგში, რომ დააცილოს ახლოს მყოფი გოჭები ერთმანეთს, რომლებმაც შესაძლებელია გადაეღობოს და ხელი შეუშალოს გადაადგილებისას. ძუძუთი წოვის წინ გოჭების ერთი ჯგუფი არის დედა ღორის მხარეს განთავსებული, ხოლო მეორე ჯგუფი მისი უკანა მხარისკენ არის განლაგებული.  თუ დედა ღორი გოჭზე ზემოდან წევს, მაშინ გოჭი იწყებს ჭყვიტინს მაღალ ხმაზე, ხოლო დედა ღორი იცვლის პოზიციას ან დგება და ღრუტუნებს. თუ დედა ღორისგან არ არის არანაირი რეაქცია, მაშინ ზოგჯერ გოჭს ენერგიული ძალით შეუძლია განთავისუფლდეს (შმიდი, 1991). ერთი ან ორი დღის შემდეგ, დედა ღორი იწყებს საცხოვრებელის დატოვებას მოკლე პერიოდით. რამოდენიმე დღის მოგვიანებით, დედა ღორი აიძულებს გოჭებს გასდიონ მას და ისინი ახლოს მანძილზე იმყოფებიან. კვირის შემდეგ გოჭები მეტად დამოუკიდებლები ხდებიან. ამ პერიოდის განმავლობაში დედა ღორს შეუძლია გახდეს ძალიან დამცველი და წინააღმდეგობა გაუწიოს პოტენციური თავდმსხმელებს. დედა ღორი საბოლოოდ ბუნაგს ტოვებს 7-14 დღეს შორის პერიოდში, ამინდის პირობებზე დამოკიდებულებით.
ახალგაზრდა გოჭები მკვრივი საკვების გასინჯვას იწყებენ დაახლოვებით 3 კვირის ასაკში. სამოდენიმე კვირის შემდეგ დედა ღორი და მისი ნაშიერები იწყებენ რეგრუპირებას. სოციალური ურთიერთქმედება სხვადასხვა ნაშიერებს  შორის იწყება ადრეული ასაკიდან. სოციალურ ჯგუფებში, დედა ღორები ჩვეულებისმებრ ახორციელებენ ძუძუთი კვების სინქრონიზაციას.
ახალგაზრდა გოჭების ძუძუდან მოშორება ხორციელდება 13-დან 17 კვირის განმავლობაში. მოზარდები რჩებიან ოჯახურ ჯგუფში შემდგომ წლამდე, სანამ დედა ღორი ისევ არ მიუახლოვდება მოგების პერიოდს. შესაფერისი ბუნაგის ძებნის დაწყებამდე დედა ღორები იცილებენ თავიანთ გოჭებს. ძალიან ხშირად, დედალი გოჭები, გარდაქმნის შემდგომ უბრუნდებიან ოჯახის გჯუფს. საღამოს. ისინი ჩვეულებისამებრ ეძებენ მოსასვენებელს,  თუმცა ზოგიერთ გარეულ ღორს განვითარებული აქვს ნოქტურნული ჩვევა უფრთხოდეს ადამიაენის მიერ შეწუხებას.   სოციალურ ჯგუფებში, კვებისა და დასვენების პერიოდი მიმართულია სინქრონიზაციისკენ ჯგუფუს წევრებს შორის. ღორები მოსასვენებლად აშენებენ მარტივ საცხოვრებელს, განსაკუთრებით უამინდობის შემთხვევაში.
ღორები ხშირად იყენებენ ხეებს ხახუნისთვის და გორაობს დიდი რაოდენობით. ეს ქვევები კანს ინახავს კარგ მდგომარეობაში და ხელს უწყობს პარაზიტების მოცილებას. ხახუნი ასევე ხელს უწყობს ღორს სიგრილის შენარჩუნებაში ცხელ ამინდებში. ღორები განიცდიან ოფლის სინაკლებეს ჯირკვლებში, დინგის გვერდითა დისკზე. ინტენსიურად მყოფ ღორებს ხანდახან აქვთ მიდრეკილება იგორავონ საკუთარ განავალში, როდესაც სურთ გაგრილება. ღორებს უყვართ ერთმანეთთან ფიზიკური კონტაქტის ქონა. ძილისა და მოსვენების დროს, ისინი ხშირად ერთად წვანან. ეს ეხმარება მათ  სითბოს დაკარგვაში.
საქმიანობის პერიოდში, დროის უმეტესი ნაწილი იხარჯება საკვების ძებნაზე. ღორები ყველაფრის მჭამელი ოპორტუნისტები არიან და თითქმის ყველაფერს ჭამენ. საკვები, რომელსაც ისინი ჭამენ ჩვეულებრივ  მაღალ ვარიეტულია, უხეში და დიდი დრო სჭირდება ძებნასა და მოხმარებას. ძირითადი ფურაჟი მოიპოვება მიწის დონეზე, რომელსაც სინჯავენ ყნოსვით, შემდგომ ღეჭავენ და საბოლოოდ ჭამენ. გაზაფხულსა და ზაფხულში, ღორების ფურაჟი გაცილებით ღიაა მდელოებსა და ჭაობებში, სადაც ისინი იკვებებიან ბალახით, ფესვებით, ბოლქვებით და უხერხემლო ცხოველებით. შემოდგომაზე მათი კვება ძირითადათ ხორციელდება ტყეებში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სადაც ისინი უხვად მოიპოვებენ რკოს, თხილსა და მარცვლოვნებს, რათა გაიტანონ ზამთრის გრძელი პერიოდი. ღორები ასევე იკვებებიან დიდი რაოდენობით უხერხემლო ცხოველებით მათ შორის, ბაყაყებით, გველებით, კუებით, ბუდის ჩიტებით ან კვერცხებით და ასევე მცირე ზომის მღრნელებით. ასევე ჭამენ ლეშს. 
შეზღუდული საკვები რაციონი და ფურაჟინგის ქცევის გამოხატვის ნაკლები შესაძლებლობა მართავს „სტერეოტიპის“ განვითარებას. ეს დაკავშირებულია მოქმედების შეუცვლელ შედეგთან, რომელიც სჩანს არ ემსახურება მიზანს. ეს სტერეოტიპები ფართოდ განიხილავს „ანორმალურ“ ქცევას და  კეთილდღეობის შემცირების მაჩვენებელია. მდედრებმა სადგომში შესაძლებელია წარმოაჩინონ სტერეოტიპი როგორცაა სადგომი ღრნა ან ღეჭვის სიმულაცია აქტიური დროის 22%-ზე მეტ ხანს (იენსენი, 1980). უვარგის გარემოში, შეზღუდულობის შედეგად მდედრი ღორები ნაკლები აქტიურები ხდებიან და „აპატეტიკურები“ ან საკუტარი გარემოსადმი ნაკლებად მოპასუზე. ეს შეიძლება შევადროთ მათ მიერ ცლინიკური დეპრესიის ნიშნის გამოხატვას.
ღორები არეგულირებენ თავიანთ ტემპერატურას ქცევის საშუალებით. ისინი გამოიყენებენ გაჯგუფებასა და დასაწოლ მასალას სითბოს შესანარჩუნებლად. ისინი მოძებნიან გრილ ადგილს ან ტალახს გასაგრილებლად. შეზრუდულ სისტემებში, მდერებისთვის რთულია კომფორტული ტემპერატურის მიღწევა თუ  შენონობას აქ გააჩნია კარგი ტემპერატურული კონტროლი.  დედალი ღორების სადგომით ნაწილობრივ მიღებული იქნა დაზინების საწინააღმდეგო ზომები, რომელიც გამოწვეულია ჩხუბითა და ქცევით, როგორიცაა დარტყმა მიყენებული სასქესო ორგანოზე, რომელმაც შესაძლებელია მოხდეს არასასადგომო სისტემებში, საგომში მოთავსებული მდედრი ღორები შესაძლებელია მეტად მგრძნობიერენი იყვნენ დაავადებებისა და სხვა დაზიანებების მიმართ. შეზღუდული მდედრების განსაკუთრებულ პრობლემას  წარმოადგენს შარდვის მოშლა (თილონ და მადეკი, 1984).           
  
ვარჯიშის სინაკლების გამო, მდედრ ღორებს გააჩნიათ გულსისხლძარღვთა დაავადებების მაღალი დონე და იტანჯებიან ძვლებისა და კუნთების სისუსტით. ვიწრო კაბინებში გამოზრდილი მდედრების 20 %-ზე მეტს კიდურების მოშლა აქვთ (სმიზი და ღობერტსონი, 1971). სივიწროვენ ასევე შესაძლებელია გამოიწვიოს რეპრუდუქტიულობის მოშლა, როგორიცაა მაგალითად სქესობრივი მომწიფების ასაკის გვიან დადგომა (იენსენი, 197; ფაჰმი და დუფური, 1976).
წყარო:http://ka.wikipedia....wiki/მეღორეობა
[DOC] 


 


ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

www.agrowebcee.net/.../AW_aspects_of_good_agricultural_practice.

#2 Guest_lcklck16_*

Guest_lcklck16_*
  • სტუმრები

დაწერილია 01 March 2017 - 09:59 AM

20170301lck gucci bags ray ban sunglasses ray bans cheap oakley sunglasses pandora outlet polo ralph lauren oakley sunglasses michael kors outlet lululemon pants gucci handbags hermes belt michael kors swarovski crystal michael kors handbags oakley sunglasses michael kors handbags gucci outlet ralph lauren shirts adidas nmd iphone case oakley sunglasses wholesale true religion outlet louis vuitton outlet stores oakley sunglasses wholesale hollister clothing swarovski outlet louis vuitton outlet stores oakley sunglasses nike mercurial ralph lauren outlet polo outlet borse gucci nike air max uk rolex watches for sale louis vuitton louis vuitton swarovski uk nike air max michael kors cheap nfl jerseys rolex watches louis vuitton outlet cheap jerseys wholesale swarovski jewellery christian louboutin outlet swarovski crystal tory burch outlet cheap mlb jerseys louis vuitton handbags cheap oakley sunglasses air max uk ecco shoes michael kors wallets for women tiffany outlet prada handbags pandora charms sale clearance oakley sunglasses coach outlet tiffany jewelry cheap nba jerseys cheap ray ban sunglasses louis vuitton outlet michael kors uk kobe 9 hollister clothing michael kors outlet oakley sunglasses christian louboutin outlet true religion jeans ray ban sunglasses michael kors outlet clearance prada sunglasses louis vuitton outlet christian louboutin sale louis vuitton outlet pandora jewelry nike huarache ray ban sunglasses michael kors handbags sale coach outlet online coach factory outlet nba jerseys longchamp handbags louis vuitton pandora charms beats by dre fitflops sale clearance tory burch outlet tory burch outlet online oakley sunglasses wholesale louis vuitton outlet stores tiffany jewellery longchamp handbags los angeles lakers coach outlet online coach factory outlet cheap oakley sunglasses nike huarache mulberry sale toms shoes longchamp outlet prada outlet cheap oakley sunglasses louis vuitton handbags true religion jeans oakley sunglasses juicy couture outlet coach outlet store online polo outlet michael kors handbags coach outlet store online ray ban sunglasses coach outlet online christian louboutin coach outlet clearance louis vuitton outlet mbt shoes cartier watches for sale beats headphones futbol baratas louis vuitton outlet cheap ray ban sunglasses michael kors outlet clearance instyler ionic styler louis vuitton outlet online kate spade handbags nike outlet store polo ralph lauren coach outlet rolex watches new balance shoes true religion outlet rolex watches christian louboutin outlet vans shoes yeezy boost coach outlet online pandora jewelry ralph lauren michael kors coach outlet online coach factory outlet nfl jerseys wholesale cheap ray ban sunglasses michael kors handbags outlet montblanc pens oakley sunglasses cheap oakley sunglasses tory burch shoes fitflops sale clearance michael kors outlet nba jerseys wholesale true religion uk true religion jeans ferragamo outlet true religion jeans cartier watches rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex coach factory outlet polo ralph lauren coach factory outlet michael kors handbags outlet true religion jeans louis vuitton outlet tiffany and co toms shoes sac louis vuitton pas cher michael kors outlet online supra shoes gucci borse tory burch outlet cheap nfl jerseys michael kors outlet clearance ugg boots hermes belts tiffany jewellery fitflops shoes hollister clothing cheap oakley sunglasses cheap nba jerseys replica watches toms shoes adidas wings michael kors outlet clearance ecco outlet rolex outlet hollister uk coach outlet online coach outlet online ferragamo shoes michael kors outlet stores ugg boots coach factory outlet louis vuitton hollister canada michael kors handbags ferragamo shoes coach factory outlet michael kors outlet oakley sunglasses louis vuitton polo ralph lauren michael kors outlet clearance fitflops sale tiffany and co michael kors wallets ralph lauren polo shirts oakley sunglasses sale borse louis vuitton louis vuitton outlet online tiffany jewelry louis vuitton handbags tiffany outlet cheap oakley sunglasses herve leger outlet louis vuitton tiffany jewellery ray-ban sunglasses ray ban sunglasses nike roshe run ray ban sunglasses coach outlet nike roshe burberry outlet longchamp handbags ugg uk gucci outlet online jordan shoes ray ban sunglasses longchamp bag coach outlet online mac cosmetics sale cartier watches louis vuitton outlet swarovski outlet tory burch outlet online store salomon outlet michael kors outlet tory burch outlet online cheap jordans louis vuitton outlet polo ralph lauren gucci outlet michael kors factory outlet ralph lauren uk ray bans valentino outlet tiffany and co omega watches michael kors handbags mulberry bags michael kors handbags mulberry handbags nike roshe run hermes outlet fitflops sale clearance football shirts cheap ray ban sunglasses oakley sunglasses cheap ray bans ralph lauren ferragamo shoes tiffany jewelry cheap jordans for sale adidas outlet store louis vuitton hollister clothing jerseys wholesale coach outlet canada coach outlet online coach factory outlet hollister true religion outlet michael kors handbags outlet toms outlet cartier outlet burberry outlet oakley sunglasses sale polo ralph lauren michael kors outlet clearance tiffany jewelry michael kors mulberry handbags ray ban sunglasses outlet michael kors handbags ray ban sunglasses christian louboutin shoes cazal sunglasses polo outlet los angeles lakers jerseys kobe bryant shoes air max uk kobe shoes hollister uk coach outlet online air max uk puma outlet michael kors outlet swarovski crystal coach outlet coach outlet online nike blazer pas cher fitflops yeezy boost louis vuitton outlet fred perry polo shirts coach outlet online michael kors outlet ray ban sunglasses uk yeezy boost 350 cheap oakley sunglasses michael kors outlet clearance kevin durant shoes michael kors handbags oakley sunglasses burberry outlet tiffany jewellery tiffany and co jewelry jordan shoes nike trainers gucci outlet online nike blazer pas cher toms shoes celine outlet cheap snapbacks chrome hearts toms shoes michael kors outlet clearance nike air force 1 salomon shoes oakley sunglasses polo ralph lauren swarovski crystal michael kors outlet online louis vuitton louis vuitton online coach factory outlet tiffany jewellery fitflops sale clearance longchamp outlet tiffany outlet celine outlet gucci outlet basketball shoes louis vuitton outlet stores ray ban sunglasses links of london fitflops sale clearance louis vuitton handbags ferragamo outlet oakley sunglasses michael kors bags louis vuitton neverfull cheap ray ban sunglasses michael kors factory outlet tiffany jewelry oakley sunglasses hermes bags oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale toms outlet gucci handbags marc jacobs outlet cheap ray ban sunglasses hollister clothing oakley sunglasses sale ray ban sunglasses ray ban sunglasses louis vuitton borse louis vuitton outlet clearance fitflops shoes ray ban sunglasses ray ban sunglasses true religion jeans nike free running cartier watches for women michael kors outlet michael kors outlet online cheap nike shoes timberland boots louis vuitton outlet store coach outlet online coach factory outlet longchamp outlet prada shoes coach outlet michael kors handbags fitflops michael kors outlet oakley sunglasses bottega veneta outlet ray ban sunglasses lululemon outlet nike free 5.0 oakley sunglasses wholesale coach outlet michael kors outlet online lululemon outlet oakley sunglasses ray ban sunglasses wholesale adidas uk ray ban sunglasses coach outlet online fitflops sale clearance cheap oakley sunglasses lacoste pas cher ray ban sunglasses beats by dr dre louis vuitton louis vuitton outlet hollister clothing michael kors factory outlet coach outlet store online coach outlet online oakley sunglasses louis vuitton outlet michael kors handbags coach outlet online coach outlet online converse shoes michael kors outlet christian louboutin outlet cheap jordans cheap mlb jerseys air max 90 air max 90 nike free run lululemon outlet louis vuitton handbags michael kors outlet online coach outlet coach outlet nike free 5 michael kors outlet store ugg uk mizuno running shoes rolex watches pandora jewelry coach outlet michael kors outlet swarovski jewelry ralph lauren pas cher nike outlet nike free run air max 90 giuseppe zanotti outlet christian louboutin online louis vuitton nike roshe one fitflops kate spade coach factory outlet chrome hearts gucci site ufficiale mulberry handbags oakley sunglasses wholesale coach outlet clearance rolex watches oakley sunglasses wholesale coach outlet clearance michael kors canada air max 90 cheap nhl jerseys louis vuitton handbags cheap ray bans cleveland cavaliers jersey yeezy boost 350 christian louboutin shoes cheap oakley sunglasses coach outlet online ralph lauren uk michael kors outlet online tory burch outlet michael kors outlet oakley sunglasses air max 90 louis vuitton cheap ray ban sunglasses louis vuitton outlet coach outlet online coach factory outlet lebron james shoes true religion jeans ray ban wayfarer cheap oakley sunglasses mulberry outlet michael kors outlet pandora outlet cartier outlet kate spade outlet michael kors fitflops louis vuitton outlet adidas nmd runner nike air max 2015 ralph lauren polo toms shoes coach handbags adidas nmd runner louis vuitton uk louis vuitton outlet ray ban sunglasses coach factory outlet ralph lauren outlet ray bans chrome hearts outlet christian louboutin true religion sale oakley sunglasses sale cheap nfl jerseys michael kors handbags tory burch outlet online michael kors outlet online louis vuitton outlet clearance louis vuitton handbags gucci outlet online coach outlet store online cheap oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale reebok trainers louis vuitton outlet polo ralph lauren outlet cheap jordans coach outlet online fitflops cheap oakley sunglasses mac cosmetics oakley sunglasses mulberry bags cartier watches coach factory outlet coach outlet coach factory outlet christian louboutin shoes oakley sunglasses wholesale coach outlet coach outlet online gucci outlet michael kors handbags christian louboutin outlet oakley sunglasses wholesale asics louis vuitton true religion jeans tiffany jewelry mulberry handbags sale coach outlet cheap jordans free shipping ed hardy clothing michael kors handbags clearance polo ralph lauren outlet tiffany jewellery oakley sunglasses wholesale michael kors outlet clearance ralph lauren beats by dr dre mcm outlet ralph lauren uk ray ban sunglasses mulberry handbags ray ban sunglasses uk michael kors outlet mcm backpack swarovski outlet thomas sabo toms shoes michael kors handbags dior sunglasses cheap oakley sunglasses ysl outlet christian louboutin michael kors outlet clearance pandora jewellery rolex watches louis vuitton mont blanc pens christian louboutin outlet burberry canada coach outlet online coach outlet soccer jerseys coach outlet louis vuitton outlet cartier watches louis vuitton versace sunglasses louis vuitton outlet mulberry handbags tiffany and co michael kors handbags clearance thomas sabo charms oakley sunglasses ghd hair straighteners nike outlet store ralph lauren polo polo ralph lauren swarovski crystal michael kors outlet clearance polo pas cher ralph lauren rolex uk cheap ray ban sunglasses coach factory outlet cheap ray bans nike roshe run chrome hearts outlet rolex outlet tiffany and co coach outlet christian louboutin louis vuitton outlet tory burch outlet stores lacoste polo shirts fitflops sale clearance oakley sunglasses coach outlet online lebron james shoes louis vuitton christian louboutin sale tory burch outlet coach outlet cheap jordans burberry outlet ferragamo outlet hollister sale ralph lauren polo true religion jeans louis vuitton handbags michael kors outlet clearance nike store uk michael kors outlet clearance tiffany outlet toms outlet nike foamposite louis vuitton pas cher oakley sunglasses wholesale coach factory outlet ralph lauren outlet ray-ban sunglasses swarovski crystal longchamp handbag christian louboutin outlet kate spade handbags michael kors handbags air jordan 4 soccer jerseys kd shoes coach factory outlet online christian louboutin shoes rolex watches replica watches ferragamo shoes coach outlet coach factory outlet louis vuitton ralph lauren reebok outlet store swarovski jewelry tods outlet fitflops outlet coach outlet online hermes birkin ugg outlet christian louboutin uk oakley sunglasses wholesale gucci outlet toms shoes adidas trainers coach factory outlet true religion outlet michael kors outlet polo ralph lauren pandora outlet cheap oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses cleveland cavaliers jerseys louis vuitton uk toms outlet 20170301lck

 #3 Guest_jianbin0610_*

Guest_jianbin0610_*
  • სტუმრები

დაწერილია 10 June 2017 - 12:03 PM

JIANBIN0610

kate spades coach outlet canada converse shoes adidas nmd runner hermes birkin ray ban sunglasses tory burch outlet bottega veneta outlet true religion uk lacoste polo shirts cheap nhl jerseys basketball shoes michael kors outlet oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses cheap jordan shoes ray ban sunglasses nike air max instyler ionic styler kobe shoes polo ralph lauren chrome hearts outlet oakley sunglasses true religion jeans true religion jeans louis vuitton handbags true religion jeans adidas outlet mont blanc pens coach outlet online cheap nfl jerseys nfl jerseys wholesale christian louboutin shoes hollister uk gucci outlet mulberry handbags hollister clothing thomas sabo birkenstock sandals louis vuitton outlet stores louis vuitton outlet beats headphones coach outlet oakley sunglasses polo ralph lauren louis vuitton handbags gucci outlet oakley sunglasses mulberry handbags cheap nfl jerseys longchamp handbags michael kors outlet adidas outlet store ray ban sunglasses true religion jeans cheap jordans ferragamo shoes hermes bags mulberry handbags los angeles lakers jerseys hermes outlet pandora outlet lacoste pas cher michael kors outlet nike huarache oakley sunglasses football shirts cleveland cavaliers jersey ralph lauren outlet juicy couture outlet mulberry sale reebok trainers ralph lauren polo mulberry bags nike outlet store swarovski crystal polo shirts louis vuitton outlet ray ban sunglasses polo ralph lauren coach outlet store online cheap jordans michael kors outlet ray bans polo ralph lauren fitflops sale clearance puma outlet louis vuitton outlet ralph lauren polo nike air max 2015 rolex watches adidas trainers ray ban sunglasses oakley sunglasses michael kors handbags coach outlet online michael kors outlet online michael kors outlet cheap mlb jerseys oakley sunglasses kobe bryant shoes longchamp handbags yeezy boost herve leger outlet jordan shoes cheap jordans ralph lauren uk christian louboutin outlet prada sunglasses asics ferragamo outlet hollister sale new balance shoes michael kors factory outlet fitflops outlet prada outlet lebron james shoes mcm bags louis vuitton christian louboutin outlet cheap nba jerseys coach outlet online hollister clothing mbt shoes outlet nike shoes nike store true religion sale nike free 5 burberry outlet ferragamo outlet burberry outlet michael kors outlet clearance true religion outlet michael kors handbags pandora charms coach outlet coach outlet online ysl outlet nike huarache louis vuitton outlet nike roshe run louis vuitton outlet oakley sunglasses giuseppe zanotti outlet oakley sunglasses tory burch outlet michael kors links of london beats by dr dre ray ban sunglasses coach factory outlet rolex watches louis vuitton coach handbags christian louboutin outlet kate spade outlet ray ban sunglasses supra shoes michael kors outlet online futbol baratas christian louboutin shoes oakley sunglasses wholesale hermes belt iphone case nike outlet louis vuitton handbags ralph lauren polo coach outlet fitflops sale clearance ferragamo shoes rolex watches nike trainers polo outlet nike blazer pas cher gucci outlet fitflops shoes burberry outlet louis vuitton outlet stores gucci outlet longchamp handbags cheap jerseys wholesale nike store uk ray ban sunglasses pandora jewelry kevin durant shoes michael kors outlet clearance michael kors cheap snapbacks polo outlet jordan shoes fitflops shoes coach outlet clearance michael kors handbags prada handbags Basketball Shoes ray-ban sunglasses nike roshe nfl jersey wholesale polo ralph lauren polo ralph lauren pandora outlet polo ralph lauren coach outlet fitflops michael kors outlet oakley sunglasses true religion jeans ferragamo shoes michael kors outlet clearance swarovski crystal ray ban sunglasses fitflops sale cartier watches michael kors outlet cheap jordans hollister clothing true religion jeans adidas uk Nike Free shoes ed hardy clothing vans shoes hollister clothing cartier outlet ray ban sunglasses longchamp outlet jordan shoes coach outlet online louis vuitton outlet oakley sunglasses ferragamo outlet true religion outlet kate spade handbags oakley sunglasses mbt shoes coach factory outlet swarovski crystal pandora jewelry adidas shoes louis vuitton outlet coach outlet online air max 90 soccer shoes kate spade handbags ralph lauren polo oakley sunglasses coach factory outlet oakley sunglasses yeezy boost 350 louis vuitton outlet clearance michael kors borse gucci swarovski crystal polo ralph lauren swarovski outlet soccer jerseys beats by dr dre louis vuitton outlet birkenstock outlet coach factory outlet polo outlet nike air max true religion jeans coach factory outlet fred perry polo shirts marc jacobs outlet adidas nmd coach outlet online michael kors wallets michael kors outlet christian louboutin outlet valentino outlet rolex watches for sale burberry outlet ralph lauren polo shirts polo outlet louis vuitton outlet ralph lauren pas cher louis vuitton outlet coach outlet rolex watches louis vuitton cheap jordans louis vuitton outlet online beats by dre nike air max oakley sunglasses oakley sunglasses michael kors handbags longchamp outlet mulberry handbags rolex outlet true religion outlet nba jerseys polo outlet nike roshe one coach outlet online christian louboutin uk salomon shoes nike shoes louis vuitton outlet michael kors outlet longchamp outlet michael kors coach outlet reebok outlet store prada shoes cartier watches ray bans louis vuitton outlet clearance fitflops sale clearance omega watches mlb jerseys wholesale coach outlet christian louboutin outlet michael kors handbags polo outlet cartier watches adidas shoes pandora jewelry michael kors handbags soccer jerseys borse louis vuitton air max 90 ralph lauren polo fitflops adidas wings true religion jeans louis vuitton hollister clothing nike trainers coach outlet online louis vuitton handbags louis vuitton cartier outlet true religion jeans longchamp handbags coach outlet mulberry outlet nfl jersey wholesale mulberry bags ray ban sunglasses nike foamposite oakley sunglasses coach outlet michael kors outlet rolex watches air max uk coach outlet cheap ray bans mac cosmetics michael kors outlet tory burch outlet oakley sunglasses cheap oakley sunglasses montblanc pens gucci handbags air jordan 4 louis vuitton outlet swarovski jewelry michael kors outlet oakley sunglasses longchamp ecco shoes louis vuitton outlet pandora outlet coach outlet online tory burch shoes michael kors handbags ray ban sunglasses cazal sunglasses michael kors outlet ralph lauren uk mizuno running shoes tory burch outlet air max 90 ralph lauren outlet ferragamo shoes ray ban sunglasses kobe 9 louis vuitton pas cher michael kors bags adidas shoes michael kors ray ban sunglasses hollister clothing oakley sunglasses wholesale replica watches nike shoes tods outlet air max uk rolex watches christian louboutin online oakley sunglasses coach outlet mbt shoes coach outlet online replica watches michael kors outlet michael kors canada nike outlet store tory burch outlet ray ban sunglasses nike air force 1 chrome hearts michael kors handbags lebron james shoes

 

გამოხმაურების დამატება  


0 მომხმარებელი კითხულობს თემას

0 მომხმარებელი, 0 სტუმარი, 0 ანონიმური წევრი